Balder Brøndsted

Balder er idrætsuddannet med speciale i bevægelsespædagogik i børnehaven. Derudover har han en kropsenergetisk uddannelse fra Integrativ Udvikling, hvorfra han også er certificeret i empati og mindfulness for børn.

Krop, leg og bevægelse har været omdrejningspunktet for Balders professionelle liv siden hans første studiejob som forældre-barn-idrætsinstruktør i 2004. Konsulentkarrieren startede i DGI’s Bevægelseskorps I 2006, hvilket udmundede i flere bøger om leg og bevægelse i pædagogisk arbejde. I 2009 blev idrætsstudiet udskiftet med en stilling som pædagog og idrætskoordinator i M-husets idrætsvuggestue. To et halvt år senere og mange dyrebare erfaringer rigere, sagde Balder sit job op for at kunne hellige sig 100% til livet som legeinstruktør, konsulent og projektmager i Legefabrikken.

Andre siger om Balder, at han er god til at integrere forskellige folks styrker i projekter. Selv er han glad for, at så mange dygtige mennesker har lyst til at være en del af Legefabrikken.

 

LEGEFABRIKKENS VÆRDIGRUNDLAG OG MISSION

Børns legekultur har ændret sig fra aktive udendørs fælleslege til mere stillesiddende, indendørs lege i små aldersopdelte grupper. De voksne fylder idag langt mere i børns leg end for bare tyve år siden, og der er fare for at barndommens legefrirum bliver kvalt i pædagogiske målsætninger, læringskrav og overbeskyttende voksne.

For de fleste voksne er arbejdet blevet mindre fysisk aktivt, end det var tidligere. De ressourcestærke dyrker motion, men ofte mere for helbredet eller udseendets skyld end for lysten. Arbejdsglæden presses af øgede krav om kontrol og effektivisering. Stress er ved at udvikle sig til en folkesygdom. Alt imens råbes der på mere innovation og kreativitet.

Hvor er legen og bevægelsen henne?

I Legefabrikken hylder og dyrker vi den frie, lystbetonede leg. Vi leger, fordi vi ikke kan lade være. Vi bruger kroppen aktivt, fordi det er naturligt og rart. Samtidig ser vi, at både legen og bevægelsen rummer kæmpe potentialer på mange forskellige områder: Sundhedsfremme, læring, kreativitet og livsindsigt. For ikke at tale om de sociale og kulturelle værdier der ligger i, at mennesker leger sammen.

Vores mål er at skabe de bedste rammer for, at leg og bevægelse kan være en naturlig del af menneskers liv fra vugge til grav. Derudover ønsker vi at hjælpe børn, forældre, pædagoger, lærere og virksomhedsledere med at frigøre legens potentialer på en måde, som forbliver tro mod legens væsen.

 

Læs mere om Legefabrikken på legefabrikken.com